Mapka areálu

03.06.2022 08:20

Vjezd na hráz je povolen pouze se souhlasem majitele. Všichni návštěvníci ponechají auto na parkovišti (plocha u prolézaček).

Udržujte pořádek a čistotu po celou dobu pobytu. 

Čtyřnozí kamarádi jsou vítáni, ale uklízejte po nich.